Výsledky vyhledávání

Proces Prodeje

Seznamte se s procesem prodeje nemovitosti na Costa del Sol.

1. Výběr Realitní Agentury

Prodej nemovitosti na Costa Del Sol zahrnuje výběr realitní agentury, rozhodnutí, které významně ovlivňuje úspěch Vašeho prodeje. 

V LUCKY SOL rozumíme místním tržním trendům, strategiím cenové politiky a chování kupujících, což Vám pomáhá stanovit konkurenceschopnou cenu Vaší nemovitosti a přitáhnout vážné zájemce. Máme potřebné nástroje a sítě pro efektivní marketing, čímž zajistíme, že Vaše nemovitost dosáhne správné kupující. Díky našim vyjednávacím dovednostem usilujeme o zajištění co nejlepší ceny a podmínek pro Vás. Zaměřujeme se na poskytování personalizované služby, chápeme Vaše jedinečné cíle a podporujeme Vás od počáteční konzultace až po uzavření prodeje.

LUCKY SOL 1
Villa Vertical 1

2. Smlouva o Prodeji s Agenturou

Výběr správné smlouvy o prodeji, ať už exkluzivní nebo neexkluzivní, je důležitým rozhodnutím pro Vás jako prodejce. 

Exkluzivní smlouva přiděluje práva na prodej jednomu agentovi/agentuře, což zjednodušuje proces usnadněním plánování prohlídek nemovitosti a zajištěním více soustředěného úsilí, spolu s konzistentní komunikací a sjednocenou marketingovou strategií. Ale může omezit viditelnost Vaší nemovitosti, v závislosti na tom, kterého agenta/agenturu si vyberete. 

Neexkluzivní smlouva umožňuje několika agentům/agenturám prodávat Vaši nemovitost, čímž potenciálně zvyšuje viditelnost. To však může vést k problémům, jako nekonzistentní ceny, duplikované inzeráty a obtíže s řízením celého procesu. 

Budete potřebovat mít připravené důležité dokumenty týkající se Vaší nemovitosti (s čímž Vám samozřejmě můžeme pomoci). Mezi tyto dokumenty patří:

1. Nota Simple
2. Escritura (listina o vlastnictví)
3. Účet za vodu a elektřinu
4. Potvrzení o zaplacení poplatku komunitě
5. Potvrzení o zaplacení daně IBI
6. Potvrzení o zaplacení poplatku za odpadky
7. Povinný energetický certifikát

3. Hodnota Nemovitosti & Ocenění

Stanovení správné ceny pro Vaši nemovitost je nezbytné pro úspěšný prodej. My v LUCKY SOL jsme zde pro to, abychom Vám s tímto procesem pomohli. 

Ideální cena zohledňuje polohu nemovitosti, velikost, stav, stejně jako aktuální tržní trendy a ceny podobných nemovitostí ve Vaší oblasti. Máme zkušenosti s hodnocením těchto faktorů pro stanovení konkurenceschopné ceny, která odráží skutečnou hodnotu Vaší nemovitosti. Neustále sledujeme trh a přizpůsobujeme cenu podle potřeby, čímž zajišťujeme, že Vaše nemovitost je efektivně prezentována pro přilákání kupujících.

e990d835 685b 43bc bba0 33113a7db98d
Split image displaying professional staging and presentation: On the left, a cozy outdoor lounge with plush seating and a wooden tray holding a bottle of wine and fruit; on the right, a tranquil poolside area with a sunbed shaded by a white umbrella, set against a backdrop of tropical plants and a mountain view.

4. Příprava Nemovitosti na Prodej

Prodej nemovitosti zahrnuje více než jen její umístění na trh. 

Jde o pečlivou přípravu, která zahrnuje home staging, opravy a vylepšení. Toto vše hraje významnou roli v prodejním procesu. Home staging, což zahrnuje uspořádání nábytku a dekorací, zvýrazňuje nejlepší vlastnosti Vaší nemovitosti. Řešení oprav a údržby ukazuje, že je dobře udržovaná. Zlepšení prvního dojmu z nemovitosti (tzv. „curb appeal“) vytváří silný první dojem a odstranění nepořádku činí prostor přívětivějším. Využití profesionální fotografie zajistí, že Vaše nemovitost bude prezentována v tom nejlepším světle, což přiláká více zájmu. Během celého procesu je klíčové porozumět potenciálním kupujícím. V LUCKY SOL jsme zde, abychom Vám pomohli na každém kroku.

5. Marketing & Reklama

V konkurenčním realitním trhu Costa Del Sol je efektivní marketing a reklama nezbytná pro úspěšný prodej.

Začíná to pochopením Vašich cílových kupujících – ať už jsou to místní rodiny, mezinárodní investoři nebo lidé hledající rekreační nemovitosti – a přizpůsobením Vaší marketingové strategie. Kvalitní fotografie, videa a záběry z dronu jsou klíčové pro zvýraznění nejlepších vlastností Vaší nemovitosti, zatímco virtuální prohlídky nabízejí poutavý zážitek pro kupující, jak místní, tak vzdálené. Vynikáme ve vytváření přizpůsobených marketingových plánů, které zdůrazňují výjimečné rysy Vaší nemovitosti. Efektivně využíváme sociální média a online platformy k zvýšení viditelnosti a přilákání správných kupujících.

Rentals 1
Property Viewings

6. Prohlídky Nemovitosti

Po přilákání potenciálních kupujících pomocí našich efektivních marketingových nástrojů jsou prohlídky nemovitosti dalším krokem, který kupujícím umožňuje osobně prožít Vaši nemovitost s naší asistencí.

Zajištění, aby byla nemovitost dobře připravená, čistá a upravená, je zásadní pro vytvoření skvělého a trvalého dojmu. Sbíráme zpětnou vazbu z každé prohlídky, což Vám poskytuje náhledy a perspektivy od potenciálních kupujících. Také se snažíme udržovat kontakt s potenciálními kupujícími a agenty. 

Když pracujete s námi, můžete být jisti, že prohlídky nemovitosti jsou řízeny efektivně. To nejen pozitivně ovlivňuje vnímání Vaší nemovitosti, ale také zvyšuje pravděpodobnost úspěšného prodeje. Zajišťujeme pravidelnou komunikaci a poskytujeme Vám zpětnou vazbu od kupujícíh po každé prohlídce, abyste byli informováni a zapojeni do prodejního processu ve formě, jakou so vyberete.

7. Přijímání & Vyjednávání Nabídek

Přijímání a vyjednávání nabídek je velmi důležitou součástí prodeje Vaší nemovitosti. 

Jakmile je Vaše nemovitost na prodej a kupující ji navštívili, začnete dostávat nabídky. Tyto nabídky se mohou lišit v tom, kolik jsou ochotni zaplatit, co požadují a kdy chtějí obchod uzavřít. Je velmi důležité každou nabídku pečlivě zvážit. Přemýšlejte o tom, kolik nabízejí, zda má kupující peníze připravené a zda existují nějaké speciální podmínky, jako třeba hypotéka nebo inspekce. Někdy je třeba nabídku prodiskutovat a změnit některé aspekty, jako je cena nebo datum uzavření obchodu. Pokud nabídka téměř odpovídá Vašim představám, ale není úplně ideální, můžete předložit protinabídku se změnami, které si přejete. Jakmile bude nějaká nabídka plně odpovídat Vašim představám, můžete ji oficiálně přijmout. Tento krok vede k podepsání Rezervační smlouvy a následně Smlouvy o smlouvě budoucí, což spustí proces finálního uzavření prodeje. Dávejte pozor na věci jako jsou velmi nízké nabídky nebo kupující, kteří ještě nemají vyřešené financování. Náš tým je zde, aby Vám pomohl s hodnocením nabídek a efektivním vyjednáváním. Budeme Vás vést přes všechny výzvy a ujistíme se, že jste na správné cestě k úspěšnému prodeji. Tato fáze prodeje vyžaduje, abyste měli jasno ve svých cílech, byli připraveni vyjednávat a zvažovat každou nabídku.

Negotiation 1
Reservation Contract

8. Rezervační Smlouva & Právní Prověření

Tato smlouva rezervuje nemovitost pro kupujícího a stahuje ji z trhu, zatímco probíhají právní kontroly. 

Kupující je povinen zaplatit nevratnou zálohu, obvykle mezi 6 000 a 10 000 eury, která dokazuje jejich vážnost. Tato záloha je později odečtena z konečné prodejní ceny. Pokud kupující od obchodu odstoupí, přichází o zálohu, zatímco pokud od prodeje odstoupíte Vy jako prodávající, musíte vrátit dvojnásobek zálohy. Jako prodávající budete muset poskytnout několik dokumentů, a my Vám můžeme pomoci je získat. Tyto dokumenty jsou zmíněny v bodě 2. Během tohoto procesu právník kupujícího provede právní prověření, aby zajistil, že nemovitost má všechny platné licence, je bez dluhů a další nezbytné dokumenty jsou v pořádku.

9. Smlouva o Smlouvě Budoucí

Tato kupní smlouva je právně závaznější dohoda, která podrobně specifikuje podmínky prodeje a obvykle vyžaduje platbu ve výši 10-30% z kupní ceny ze strany kupujícího. Bývá podepisována přibližně 2-3 týdny po rezervační smlouvě. 

Soukromá kupní smlouva (Contrato privado de Compraventa):
Tuto smlouvu nelze tak snadno zrušit. Pokud jedna strana nesplní své závazky, druhá strana může právně vynutit splnění smlouvy. Pokud prodávající odstoupí, musí zaplatit kupujícímu dvojnásobek zálohy. Pokud kupující odstoupí, přichází o svoji zálohu ve výši 10-30%. Tato smlouva je nejčastější a nazíváme jí PPC.

PPC Contract
Title Deed

10. Listina o Vlastnictví

Podpis listiny o vlastnictví je závěrečným okamžikem prodejního procesu, naplánovaný na dobu dohodnutou oběma stranami – kupujícím a prodávajícím. 

Před konečným podpisem se často provádí poslední kontrola nemovitosti. Tuto kontrolu obvykle provádějí agenti, kupující a někdy i právníci, aby se ujistili, že nedošlo k žádným novým problémům. Podpis listiny o vlastnictví, který se odehrává před španělským notářem, je oficiálním dokončením prodeje. Obsah listiny zahrnuje vše o nemovitosti: její kompletní detaily, dohodnutou cenu, způsob platby, datum převzetí nemovitosti kupujícím, případné údržbové záležitosti, přesný stav nemovitosti a situace, kdy byste Vy (jako prodávající), mohli být stále zodpovědní (například skryté problémy). Jakmile je listina podepsána, Vy nebo Váš právník předáte klíče kupujícímu výměnou za šek na zbývající částku za nemovitost. Od chvíle, kdy listinu podepíšete, je nemovitost oficiálně prodána novému majiteli. Toto se trochu liší od České republiky.

11. Po Prodeji

Při prodeji nemovitosti ve Španělsku existují specifické daňové povinnosti. 

Daně z výdělku lze snížit o náklady, jako jsou prodejní výdaje, renovace, původní nákupní cena a náklady a jakékoli provedené vylepšení. Výsledný zisk je předmětem daně z kapitálových výnosů, která je 19 % pro nerezidenty z EU/EHP. Pro nerezidenty, kteří prodávají nemovitost ve Španělsku, existuje specifický daňový postup. Aby se zajistilo, že prodávající, který ve Španělsku nemá jiný majetek, neopustí zemi bez úhrady všech daní, kupující zadrží 3 % z prodejní ceny. Tato částka je předána španělskému daňovému úřadu jako záruka. Pokud prodávající má všechny daňové záležitosti v pořádku, může si tuto zadrženou částku později vyžádat zpět, větsinou za pár měsíců.

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoli dotazů nebo obav. Rádi se staneme Vaším realitním partnerem a zajistíme pro vás hladký průběh celého procesu.

Market Updates

Porovnejte nabídky