Výsledky vyhledávání

Podmínky a zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách společnosti LuckySol Real Estate, S.L.

V souladu s článkem 10 zákona 34/2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vám poskytujeme následující údaje:

Název společnosti: LUCKY SOL REAL ESTATE, S.L.

Číslo DPH (NIF): B67745083

Sídlo společnosti: Calle Sierra Blanca n*2, local 4, 29602, Marbella, Španělsko

Kontaktní údaje:

Telefon: +34 665 333 999

E-mail: [email protected]

Pracovní doba: Otevřeno v pracovní dny od 10:00 do 20:00 hodin.

Úvod

Vítejte na stránkách společnosti LUCKY SOL REAL ESTATE, S.L., která se nachází na pobřeží Costa del Sol ve Španělsku. Používáním našich webových stránek a služeb přijímáte tyto podmínky v plném rozsahu.

Obecné podmínky používání

Oblast působnosti

Tyto zásady se vztahují na všechny návštěvníky našich webových stránek a uživatele našich služeb.

Účel

Účelem našich webových stránek je informovat veřejnost o realitních službách nabízených společností LUCKY SOL REAL ESTATE, S.L. Používání těchto webových stránek znamená plný souhlas s těmito podmínkami.

Modifikace

Společnost LuckySol Real Estate si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah těchto webových stránek bez předchozího upozornění.

Zodpovědnost

Uživatel přebírá plnou odpovědnost za používání našich webových stránek. LUCKY SOL REAL ESTATE nenese odpovědnost za škody, které mohou být způsobeny používáním těchto webových stránek.

Duševní Vlastnictví

Většina prvků na těchto webových stránkách, včetně mimo jiné designu, log, textu a grafiky, je majetkem společnosti LUCKY SOL REAL ESTATE a je chráněna zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Některé obrázky nebo obsah však mohou být majetkem agentur třetích stran nebo přispěvatelů a jsou používány podle. LUCKY SOL NEMOVITOSTI se svolením. Veškerá příslušná práva k takovému obsahu třetích stran jsou vyhrazena jejich původním vlastníkům.

Zásady ochrany osobních údajů

Sběr Dat

Typy shromažďovaných údajů

  • Osobní údaje: Jméno, e-mail, telefonní číslo
  • Technické údaje: IP adresa, typ prohlížeče atd.

Metody sběru dat

  • Online formuláře

Účel sběru dat

  • Poskytování služeb
  • Marketing
  • Analytika

Použití Údajů

Vaše údaje používáme k poskytování našich služeb, zlepšování vašich zákaznických zkušeností, k marketingovým kampaním a k analýze návštěvnosti webových stránek.

Ukládání a Zabezpečení Dat

Vaše údaje jsou bezpečně uloženy a k jejich ochraně používáme přísné bezpečnostní protokoly.

Sdílení Dat

Vaše údaje můžeme sdílet se službami třetích stran, které podporují naše operace, a zajistit, aby dodržovaly odpovídající standardy ochrany údajů.

Mezinárodní Přenosy Dat

Údaje mohou být přenášeny mezinárodně prostřednictvím služeb třetích stran, ale jsou zavedena odpovídající bezpečnostní opatření.

Práva Subjektu Údajů

Máte právo na přístup k údajům, jejich opravu, vymazání, omezení a vznesení námitky proti jejich zpracování. Chcete-li uplatnit tato práva, obraťte se na adresu [email protected].

Soubory cookie

Soubory cookie používáme pro analytické a reklamní účely. Nastavení souborů cookie lze spravovat v prohlížeči.

Změny Dokumentu

Tento dokument můžeme kdykoli aktualizovat bez předchozího upozornění. Změny se projeví na této stránce.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Přestnost Informací

Přestože se společnost LUCKY SOL REAL ESTATE snaží zajistit, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly přesné a aktuální, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani ujištění, ať už výslovné nebo implicitní, týkající se úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti informací na webových stránkách nebo nabízených služeb.

Omezení Odpovědnosti

Společnost LUCKY SOL REAL ESTATE nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, dat nebo narušení podnikání, které vzniknou v důsledku používání nebo nemožnosti používat tyto webové stránky. To se týká jakýchkoli chyb, opomenutí nebo nepřesností v obsahu, jakož i jakéhokoli spoléhání se na informace a jakékoli formy interakce s webovými stránkami, ať už prostřednictvím e-mailu, online formulářů nebo jiných prostředků.

Funkčnost Webových Stránek

Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich bude vždy dostupný nebo nepřerušovaný. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které vám mohou vzniknout v důsledku výpadku nebo nefunkčnosti webových stránek.

Odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti. LUCKY SOL REAL ESTATE. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaše pohodlí a nabízejí další informace. Uvedení odkazů nemusí nutně znamenat podporu nebo doporučení názorů v nich vyjádřených. LUCKY SOL NEMOVITOSTI neodpovídá za obsah, přesnost nebo spolehlivost těchto externích stránek a nemusí nutně podporovat názory na nich vyjádřené.

Poslední Aktualizace

28/04/2024

Porovnejte nabídky